Architektúra

NÁVRH

Spracujeme Vám návrh/architektonickú štúdiu podľa Vašich požiadaviek, navrhneme dispozičné riešenie, materiály a celkový vzhľad objektu. Veríme, že úspešný návrh je výsledkom tímovej spolupráce architekta a klienta a preto návrhová časť zahŕňa konzultácie a poradenstvo tak, aby sme spoločne dospeli k architektúre, s ktorou sa Vám bude dobre žiť.

VIZUALIZÁCIE

Na základe spracovaného návrhu Vám vytvoríme vizualizácie, ktoré pomôžu k správnemu porozumeniu návrhu tak, aby ste mali jasnú predstavu o výsledku počas celej prípravy projektu.

STAVEBNÉ POVOLENIA

Pripravíme Vám kompletný projekt pre stavebné povolenie, zabezpečíme a skoordinujeme projekty profesií (statika, zdravotechnika, kúrenie, elektroinštalácie a iné podľa potreby konkrétneho projektu). Poskytneme Vám poradenstvo v priebehu povoľovacieho procesu.

AUTORSKÝ DOZOR

Postaráme sa o to, aby Váš projekt prebehol v súlade s návrhom tak, aby výsledok spĺňal Vaše očakávania.