Rezidencia na Vinohradoch

Architektonická štúdia, 2017

Jakub Cigler architekti

Návrh sa zaoberá riešením lukratívnej parcely na Pražských Vinohradoch. Cieľom projektu bolo vytvorenie luxusného obytného komplexu v mierke vhodnej pre danú lokalitu, čo nás viedlo k vytvoreniu súboru piatich samostatných mestských víl. Dve z víl prirodzene dopĺňajú medzery v kompaktnom mestskom bloku typickom pre túto oblasť, zvyšné tri objekty sú situované vo vnútornej časti pozemku. Všetky objekty sú vzájomne prepojené společnými podzemnými garážami a priestormi technického vybavenia. Architektúra víl je tvorená ako kompaktný blok so systémom lodžií a terás, ktorý je obohnaný plášťom tvoreným pravidelným rastrom pilierov. Objekty sú zasadené do prostredia citlivo riešenej poloverejnej zelene, ponúkajúcej pestré možnosti využitia budúcim obyvateľom bloku.

GALÉRIA