Polyfunkčný objekt bratislava

Ideová štúdia, 2020

CBRE

Návrh rieši rekonštrukciu rozsiahleho kancelárského objektu v Bratislave, dnes už nezodpovedajúcim nárokom najnovšej generácie pracujúcich. Cieľom investora bolo obnovenie objektu a jeho adaptácia pre potreby dnešnej spoločnosti doplnením nových funkcií. Hlavnou funkciou objektu zostáva administratíva, ktorá v prízemí prechádza do rozsiahlej atraktívnej klientskej zóny. V tomto podlaží sa tiež nachádza škôlka pre deti zamestnancov so vstupom do novonavrhovaného viacpodlažného zeleného átria. Okolo átria sú v rôznych podlažiach sústredené pridružené funkcie a oddychové zóny, hudobná miestnosť, terasa kantíny, auditorium a iné.

GALÉRIA