Administratívny objekt-spoločné priestory

Architektonická štúdia, 2017

Jakub Cigler architekti

Návrh sa zaoberá modernizáciou spoločných priestorov staršej administratívnej budovy na pražských Vinohradoch. Aktuálny stav už nezodpovedal požiadavkám na súčasnú architektúru administratívnych objetov a investor požadoval zatraktívnenie priestoru pri minimálnom zásahu do konštrukčných prvkov a technológií v priestore. Hlavným prvkom dizajnu sa tak stal princíp vnesenia prírody do objektu, ktorý je tvorený predovšetkým rozsiahlou dreveno-machovou stenou imitujúcou les umiestnenou za hlavnou recepciou. Priestor samotný je doplnený atypovými lavičkami so vsadenou vzrostlou zeleňou. Medzi ňou sa vinie pás svietidiel v tvare kŕdľa vtákov. Z priestoru vstupnej lobby sa prechádza chodbou s priestorom pre prezentácie, stretnutie one-to-one, až k centrálnému átriu. V ňom sme navrhli systém krytých lavičiek v strednej časti a doplnili terasu kaviarne. Vo vyšších podlažiach sa dizajn preniesol do výťahových lobby, ktoré opakujú princíp pohľadovej steny v hlavnej lobby v jej zjednodušenej podobe.