Nitra offices

Objemová štúdia, 2019

CBRE

Projekt sa zaoberá ideovým návrhom a štúdiou využiteľnosti stavebných pozemkov v Nitre, kde sa investor zamýšľal výstavbu administratívneho objektu. Úlohou bolo na základe limitov vychádzajúcich z územného plánu a okolitej zástavby definovať ideálnu polohu a objem objektu pri maximálnej využiteľnosti pozemku a efektivite riešenia. Projekt zároveň vyhodnocoval riziká a prinášal odporúčania pre proces príprav a výstavby a odhad návratnosti investície. 

GALÉRIA