Kancelárie a showroom v Bratislave

Realizácia, 2021

KFarchitekti

Návrh rieši priestory kacelárie a klientského centra pre prezentáciu developerských projektov. Cieľom bolo vytvorenie súčasného dizajnu, ktorý v sebe prepája atraktívnu klientskú zónu a príjemné pracovné prostredie, ktoré sú funkčne prepojené a pritom sa vzájomne nerušia. Na relatívne malej ploche bolo potrebné vytvorenie dostatočného počtu pracovných miest, zasadacie miestnosti, ako aj veľkorysú prezentačnú plochu. Snahou bolo dosiahnutie flexibilného priestoru s rôznymi možnosťami využitia  aj mimo pracovnej doby. Hlavným priestorom je showroom, ktorého centrálnym prvkom je vzrastlý strom, okolo ktorého je umiestnené barové sedenie. Celý priestor showroomu je riešený v neformálnom štýle navodzujúcom príjemnú a pohodovú atmosféru. V zadnej časti priestoru sa nachádza  recepcia, ktorá zároveň slúži pre vlastné kancelárske priestory. Za recepciou je umiestnená zasadacia miestnosť, ktorá tvorí optickú a funkčnú hranicu medzi showroomom a otvorenou kancelárskou plochou pre zamestnancov. Celý priestor je ukončený dvoma samostatnými kanceláriami vedenia pobočky.