Dve vily

Architektonická štúdia, 2017

Jakub Cigler architekti

Projekt rieši návrh dvojice luxusných mestských víl v lukratívnej časti Prahy. Je situovaný na rozľahlom pozemku. Ktorý vzhľadom na mierku a charakter okolitej zástavby vyžadoval citlivý prístup. Riešením boli dve symetrické vily, každá z nich s jednou bytovou jednotkou a samostatným apartmánom pre hostí. Zaujímavé je hmotové a dispozičné riešenie kopírujúce zvažujúci sa terén v troch ustupujúcich podlažiach. Netradičný je vstup v najvyššom podlaží, z ktorého sa zostupuje do súkromných častí vily a napokon do spodného podlažia s wellnesom a s prístupom do záhrady. Každé podlažie zároveň disponuje vlastnými exteriérovými plochami vo forme terás