Kancelárie pri kaplnke

Objemová štúdia, 2017

KFarchitekti

Návrh sa zaoberá riešením lukratívnej parcely na v Pražskom Novom meste, kde sa investor zamýšľal nad výstavbou administratívneho objektu. Úlohou bolo na základe limitov vychádzajúcich z územného plánu a okolitej zástavby definovať ideálne objemové riešenie objektu, ako aj hlavné prvky jeho prínosu pre bezprostredné okolie. Hlavnou ideou návrhu bolo dotvorenie pre túto oblasť typického mestského bloku vyplnením existujúcej medzery a vytvorenie pasáže cez novovzniknutý objekt. Tá privádza návštěvníka do pokojnej zelenej zóny vo vnútornej časti pozemku pod existujúcou historickou kaplnkou. 

Projekt zároveň vyhodnocoval mieru zastavanosti pozemku, celkové podlahové plochy a prenajímateľné plochy v závislosti od ich využitia, vyhodnocoval riziká a prinášal odporúčania pre proces príprav a výstavby a odhad návratnosti investície.

GALÉRIA