POBOČKA POŠTOVEJ BANKY​

Súťaž, 2018

CBRE

Projekt rieši návrh interiéru banky pri využití princípov podľa platného dizajnového manuálu klienta. Je situovaný v netradične tvarovanom priestore s dlhým zaobleným priečelím. Výzvou bolo predovšetkým splnenie náročných požiadaviek na dispozíciu s cieľom vytvorenia efektívneho zázemia a atraktívnej klientskej časti. V klientskej časti bolo dôležitým faktorom vytvorenie jasne čitateľného a pre návštevníkov zrozumiteľného priestoru, ako aj zaistenie intimity pri jednotlivých pracoviskách, čo považujeme v bankovom prostredí za nevyhnutné.

GALÉRIA